ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI BİLGİLERİ

AD- SOYAD / ÜNVAN : Ali HAVUR

ADRES: Hurdacılar Sanayi Sitesi C4 Blok No: 25 Yenimahalle / Ankara

TELEFON: +90 (544) 504 09 47

E-POSTA: alihavur7@gmail.com

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında ALICI’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup; ALICI’nın mal veya hizmetinin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. ALICI siparişi onayladıktan sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı’ya e-posta yoluyla gönderilmektedir.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Ürün/Ürünlerin temek nitelikleri aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması              Adet                  Birim Fiyatı              Ara Toplam

    
    

Toplam (K.D.V. Hariç) :

K.D.V. Tutarı :

Kargo Tutarı : 

Net Toplam :

Teslim Şartları: Ürünlerimiz siparişin onaylanması üzerine hazırlanmaktadır. Siparişinizi takiben 1 gün içinde ürününüz/ürünleriniz hazırlanmaya başlayacaktır.

CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler;

b)ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler;

c)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler;

d)Teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler;

e)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilesine ilişkin sözleşmeler;

f)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler;

g)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler;

Buna göre ALICI tarafından satın alınan ürünün/ürünlerin yukarıda sayılanlar kapsamına girmesi halinde cayma hakkınız söz konusu olmayacaktır. ALICI tarafından satın alınan ürünün/ürünlerin yukarıda sayılanlar kapsamına girmemesi halinde ALICI tarafından cayma hakkı aşağıdaki şekilde kullanılabilecektir.

ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya TESLİM EDİLECEK KİŞİ’nin son malı teslim aldığı gün,
  2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda ALICI’nın veya TESLİM EDİLECEK KİŞİ’nin son parçayı teslim aldığı gün,
  3. c) Belirli süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya TESLİM EDİLECEK KİŞİ’nin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın “Satıcı Bilgileri” belirtilen posta adresi, telefon numarası, veya e-posta adresine cayma süresi içinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi ve ürünün işbu sözleşme madde 9’da düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde sayılan ürünlerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

  1. a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,
  2. b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.
  4. d) ALICI cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı SATICI’ya geri göndermekle yükümlüdür.
  5. e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
  6. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

UYUŞMAZLIK

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir.